opazovanje ali osebna zaznava

Zakonska podlaga

V skladu z ZDD – 1 lahko detektivi opravljamo osebno zaznavo, pri izvajanju le-te pa moremo biti posebej pazljivi. Paziti moramo, da pri izvajanju ukrepov ne posegamo v človekovo zasebnost in da ne uporabljamo metod in sredstev, ki jih uporabljajo državni organi.