opazovanje ali osebna zaznava

Postopek

Začne se z zbiranjem informacij od naročnika o osebi zoper katero se postopek izvaja. O osebi zoper katero se postopek izvaja potrebujemo osebne podatke (ime, priimek, kraj bivanja), aktualno fotografijo, njene interese, podatke o prevoznih sredstvih ipd.

Več kot imamo podatkov, hitreje in učinkoviteje poteka izvajanje postopka osebne zaznave.