opazovanje ali osebna zaznava

Kdaj je opazovanje ali osebna zaznava potrebna

Opazovanje ali osebna zaznava je potrebna pri naslednjih primerih: 
 

-          pri nadzoru bolniške odsotnosti

-          pri ugotavljanju zlorab potnih stroškov

-          pri kršitvah konkurenčne prepovedi ali klavzule

-          zbiranju podatkov o dolžnikih in njihovem premoženju

-          zbiranju podatkov o povzročiteljih škod (premoženjskih in nepremoženjskih)

-          v družinskih zadevah (sumi varanja, slaba družba otrok ipd.).